شركت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود در سال 1353 هجری شمسی با هدف سازندگی و بالندگی کشور تاسیس گردید. این شرکت بر پايه چهار دهه سابقه فعّاليت و بهره گيري از مديران و متخصصين مجرب و برخورداري از پشتوانه گسترده از تجهيزات و ماشين آلات تخصصي توانسته است با مديريت، طراحي و اجراي پروژه هاي بزرگ و کوچک در بازسازي و توسعه زير ساخت هاي كشور بشرح ذیل ايفاي نقش نمايد:

• اجراي بيش از صدها پروژه در زمينه هاي راهسازي، پروژه هاي فرودگاهي، سازه هاي ساحلي و دريایي، نیروگاه‌ ، سد سازي، شبكه هاي آبياري و زهكشي، پل‌سازی، ساختمان، ابنيه سنگين، محوطه سازی و همچنین طراحي و مشاوره پروژه هاي مهندسي در زمينه هاي فوق 

• كسب گواهينامه سيستم يكپارچه مديريت كيفيت، ايمني بهداشت و محيط زيست مبتنـي بر استانـداردهاي بيـن المللي ISO 9001 : 2008 و ISO14001:2004 

• همکاری با بیش از500 نفر پرسنل مجرب 

• بکارگیری بيش از 400 دستگاه ماشين آلات سبک و سنگين و راهسازي 

• کسب رتبه هاي تخصصي و اجرائي ذيل از  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

• رتبه یک آب

• رتبه يك راه و ترابري 

• رتبه دو ساختمان 

• رتبه چهار تأسيسات و تجهيزات 

هدف شركت مهندسي راه و ساختمان حشمت رود جلب رضايت كارفرمايان با ارائه پيشنهادهاي رقابتي و از طريق ارائـه خدمات طراحي و مهندسي مناسب با ايجاد مطلوبيت در سه فاكتور كيفيت، زمان و هزينه انجام پروژه مي‌باشد. تعهد و توجه عميق به برآورده نمودن نيازهاي كارفرمايان مشي اصلي كاركنان حشمت رود بوده و به عنوان اصلي مهم از سوي ايشان در نظر گرفته مي‌شود. 

شرکت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود با سرفرازي و اعتماد به نفس حاصل از تجربه ساليان متمادي، آمادگي خود را براي طرح و اجراي پيچيده ترين پروژه هاي عمرانی و ارايه قابليتهاي خود در انجام پروژه هاي داخل و خارج کشور اعلام مي دارد.