پروژه های راه

مجموعه: پروژه ها

پروژه باقیمانده عملیات تکمیلی قطعه دوم راه فومن- شفت- سراوان شامل عملیات خاکی، ابنیه فنی، اجرای زیراساس و اساس و آسفالت بیندر و توپکا و تقاطع غیرهمسطح کیلومتر 639+34 و علائم و تجهیزات ایمنی مسیر 

 • شروع پیمان: بهمن ماه 1379
 • مدت پیمان: 36 ماه
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
 • مشاور: مهندسین مشاور پارس 

-------------------------------------------------------------

پروژه اجرای عملیات راهسازی راه اصلی قطعه 5 محور قم- گرمسار از کیلومتر 000+47 الی 106+77 به طول 30.106 کیلومتر 

 • شروع پیمان: بهمن 1379 
 • مدت پیمان:  30 ماه
 • کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 • مشاور: مهندسین مشاور ره‌آور 

-------------------------------------------------------------

پروژه اجرای عملیات ساختمان قطعه دوم باند دوم راه شهریار، اشتهارد، بوئین زهرا از کیلومتر 000+24 تا کیلومتر 000+57 به طول 23 کیلومتر شامل عملیات خاکی و احداث ابنیه فنی و روسازی و آسفالت و کلیه عملیات بهره‌برداری 

 • شروع پیمان: اسفند 1379
 • مدت پیمان: 36 ماه 
 • کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
 • مشاور: مهندسین مشاور پارس 

-------------------------------------------------------------

پروژه احداث قطعه اول امامزاده هاشم -خمام- آقاسیدشریف (حدفاصل عوارضی تا تقاطع سنگر به سیاهکل)

احداث قطعه یک بزرگراه امامزاده هاشم- خمام- آقاسیدشریف (حدفاصل عوارضی آزادراه تا تقاطع راه سراوان سنگر- سیاهکل، کیلومتر000+0 تا 900+18) به طول 900+18 کیلومتر شامل عملیات خاکی ، پلسازی، روسازی، آسفالت و علائم 

 • شروع پروژه دی ماه 1390
 • مدت پیمان: 36 ماه
 • کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
 • مشاور: مهندسین مشاور ره‌آزما