شركت مهندسی راه و ساختمان حشمت رود در سال 1353 هجری شمسی با هدف سازندگی و بالندگی کشور تاسیس گردید. این شرکت بر پايه چهار دهه سابقه فعّاليت و بهره گيري از مديران و متخصصين مجرب و برخورداري از پشتوانه گسترده از تجهيزات و ماشين آلات تخصصي توانسته است با مديريت، طراحي و اجراي پروژه هاي بزرگ و کوچک در بازسازي و توسعه زير ساخت هاي كشور بشرح ذیل ايفاي نقش نمايد.

هدف شركت مهندسي راه و ساختمان حشمت رود جلب رضايت كارفرمايان با ارائه پيشنهادهاي رقابتي و از طريق ارائـه خدمات طراحي و مهندسي مناسب با ايجاد مطلوبيت در سه فاكتور كيفيت، زمان و هزينه انجام پروژه مي‌باشد. تعهد و توجه عميق به برآورده نمودن نيازهاي كارفرمايان مشي اصلي كاركنان حشمت رود بوده و به عنوان اصلي مهم از سوي ايشان در نظر گرفته مي‌شود.

ادامه ...

اطلاعات تماس