شرکت مهندسی حشمت رود با اتکا به توانمندی ها ، خلاقیت پرسنل ، روش های نوین مدیریتی واستفاده بهینه از امکانات وشرایط اقتصادی کشور در جهت کسب خودکفایی ،اشتغال زایی و افزایش کیفیت خدمات مهندسی و سودآوری مصمم به پیاده سازی و بهره برداری از سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

 

این شرکت با دارا بودن کادر فنی مجرب و با تجربه، در رشته های آب و تأسیسات مربوطه، احداث تونل، راهسازى، حمل و نقل، ابنیه و ساختمان، احداث شبکه هاى آبیارى وتاسیسات مشغول به فعالیت بوده و در چهار رشته زیر مورد صلاحیت قرار گرفته و دارای رتبه می باشد.

• رتبه یک آب

• رتبه يك راه و ترابری 

• رتبه دو ساختمان 

• رتبه چهار تأسيسات و تجهيزات