پروژه های ابنیه و ساختمان

مجموعه: پروژه ها

روژه انجام عملیات اجرایی پروژه‌های زیرسازی، روسازی، احداث انبار کانتینری و تاسیسات زیربنایی (شامل کانال‌های تاسیسات و برق کابل‌کشی، لوله‌گذاری و ...) مرمت و بازسازی کامل پست‌های برق، تاسیسات و شبکه فاضلاب، آب شرب، آب آتش‌نشانی و... در محوطه‌های بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان. 

 • شروع پیمان: دی ماه 1384 
 • مدت پیمان: 18 ماه
 • کارفرما: اداره کل بنادر  و کشتیرانی استان گیلان 
 • مشاور: مهندسین مشاور آتک 

-------------------------------------------------------

پروژه عملیات اجرائی توسعه و تکمیل پروژه‌های زیرسازی، روسازی، تاسیسات زیربنائی، ابنیه و ... در محوطه‌های بندری (ضلع شرقی) اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان 

عملیات اجرایی شامل: خکبرداری و اجرای زیرسازی و روسازی آسفالتی و کانال‌ها و پهنه‌های جدید در منتهی‌الیه شرقی بندر به مساحت 4.5 هکتار و عملیات زیرسازی و روسازی تکمیلی در پهنه‌های عملیاتی بندرب به مساحت تقریبی 15 هکتار و اجرا و تکمیل خیابان‌ها و کانال‌ها در آن پهنه‌ها به علاوه تکمیل عملیات تاسیساتی در محوطه شامل تکمیل شبکه آبرسانی و آتش‌نشانی و نصب تاورها و شیرهای هیدرانت و نیز اجرای عملیات کامل ساختمانی و تاسیساتی منابع آب زمینی (400 مترمکعب) و هوایی (50 مترمکعب)، ساختمان گارد و گمرک (به مساحت 600 مترمربع) و ساختمان اوژانس (به مساحت تقریبی 350 مترمربع)

 • شروع پیمان اردیبهشت ماه 1387
 • مدت پیمان: 24 ماه 
 • کارفرما: اداره کل بنادرو دریانوردی استان گیلان
 • مشاور: مهندسین مشاور آتک

-------------------------------------------------------

پروژه عملیات اجرایی توسعه و تکمیل پروژه‌های زیرسازی، روسازی، تاسیسات زیربنایی ابنیه واحداث دو باب انبار ترانزیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

اجرای عملیات زیرسازی و روسازی آسفالتی حدود 14 هکتار از اراضی داخل محوطه بندری شامل پهنه اصلی بندر و پهنه‌های مجاور در موج‌شکن غربی و احداث پست‌های برق و تاورهای روشنایی و شیرهای هیدرانت و سیستم اطفای حریق و کانال‌های تاسیساتی و برقی و آبرو و ساخت دو باب انبار ترانزیت به مساحت 20000 مترمربع از نوع سوله فلزی...

 • شروع پروژه شهریور ماه 1390
 • مدت پیمان: 30 ماه
 • کارفرما: اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان
 • مشاور: مهندسین مشاور آتک