پروژه های آب

مجموعه: پروژه ها

پروژه احداث موج‌شکن غربی مجتمع بندری کاسپین 

احداث موج‌شکن غربی مجتمع بندری کاسپین واقع در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی شامل: بازگشایی جبهه‌های معادن و استخراج انواع سنگ، تفکیک و دپوی انواع سنگ در محوطه‌های اختصاصی، بارگیری، حمل و استقرار مصالح سنگی در لایه‌های موج‌شکن، تولید انواع آرمور بتنی، بارگیری، حمل و اسقرار آرمور بتنی در مقاطع موج‌شکن 

 • شروع پیمان تیر ماه 1388
 • مدت پیمان: 32 ماه 
 • کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
 • مشاور: مهندسین مشاور فرادریاعرشه

-------------------------------------------------------------

پروژه احداث موج‌شکن‌ها، لایروبی و استحصال زمین بندر صیادی جفره 

احداث حوضچه جدید مساحت حدود 12 هکتار به صورت موج‌شکن توده سنگی (طول موج‌‌شکن اصلی حدود 1100 متر و طول موج‌شکن فرعی حدود 460 متر)

جمع‌آوری بخش‌هایی از موج‌شکن‌های موجود تا تراز 2- و ساماندهی حوضچه موجود و لایروبی آن تا تراز 2- متر نسبت به تراز مبنا و تخلیه در محل استحصال زمین ( حجم لایروبی حدود 65000 مترمکعب)

استحصال زمین از دریا به منظور تامین زمین مورد نیاز محوطه‌سازی و ساختمان‌ها و تاسیسات (مساحت محوطه حدود 20000 مترمربع)

تهیه و نصب علائم کمک ناوبری و بولارد روی موج‎‌شکن‌ها

 • شروع پروژه خرداد ماه 1390
 • مدت پیمان: 36 ماه
 • کارفرما: سازمان شیلات ایران
 • مشاور: شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

-------------------------------------------------------------

احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد مخزنی قیقاج – واحد عمرانی 2 

احداث کانال اصلی درجه 1 و درجه 2 به طول تقریبی 16 کیلومتر، احداث زهکش حائل داخلی به طول تقریبی 25 کیلومتر، احداث زهکش درجه 2 به طول تقریبی 12 کیلومتر، احداث ابنیه فنی کانال و زهکش، احداث جاده‌های سرویس و نگهداری و پل‌های ماشین رو، اجرای عملیات حفاری و تزریق سد مخزنی قیقاج.

 • شروع پروژه آبان ماه 1391
 • مدت پیمان: 24 ماه
 • کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی
 • مشاور: مهندسین مشاور زیستاب

-------------------------------------------------------------

پروزه لایروبی حوضچه بندر صیادی لاور ساحلی

 • شروع پروژه مرداد ماه 1394
 • مدت پیمان: 12 ماه
 • کارفرما: اداره کل شیلات استان بوشهر
 • مشاور: شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

-------------------------------------------------------------

پروژه احداث یک پست اسکله چند منظوره در مجتمع بندری کاسپین

احداث دایک سنگی دائم، احداث دایک موقت، اجرای اسکله با شمع بتنی سکانت، اجرای دیواره نگهبان پشت اسکله جهت حفاظت شیب، شامل کوبش مقاطع و پروفیل‌ها و نصب میل مهارها و ددمن‌ها، تامین و نصب کلیه ملحقات اسکله اعم از بولارد، فندر و کانال‌های تاسیساتی و ...، برچیدن دایک موقت و لایروبی پای اسکله پس‌کرانه، تهیه و حمل و نصب تاسیسات مکانیکی و برقی مربوط به اسکله شامل روشنایی روی اسکله، سیستم آبرسانی به شناور، برق‌رسانی به شناور، اطفاء حریق و دفع آب‌های سطحی 

 • شروع پیمان خرداد ماه 1394
 • مدت پیمان: 18 ماه 
 • کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
 • مشاور: مهندسین مشاور فرادریا عرشه

-------------------------------------------------------------

پروژه احداث اسکله، راه دسترسی، محوطه‌سازی و ساختمان‌های پشتیبانی بندر صیادی خورخان

احداث اسکله‌های تخلیه صید و بارگیری تدارکات از نوع شمع بتنی سانتریفوژ و عرشه بتنی جهت پهلوگییری شناورهای ثیادی لنج به طول 50 متر و عرض 14 متر به همراه کلیه ملحقات پهلوگیری شامل فندر و بولارد و سایر ملحقات لازم و احداث سایبان از نوع سازه فضایی بروی اسکله، به مساحت 528 مترمربع و به ابعاد 48 متر طول و 11 متر عرض 5 متر ارتفاع کنسول 1.5 متری از طرفین و راه دسترسی شمع بتنی سانتریفوژ و عرشه بتنی به طول 140 متر و عرض 9 متر

احداث راه دسترسی سنگی و استحصال اراضی به حجم 30000 مترمکعب

احداث اسکله‌های شناور به همراه پل دسترسی جهت پهلوگیری و پارکینگ قایق‌های صیادی به مساحت 750 مترمربع به همراه فندر و بولارد و سایر ملحقات

احداث ساختمان‌های پشتیبانی پسکرانه بندر به مساحت 1000 مترمربع، سایبان تور و طناب به مساحت 630 مترمربع دارای 45 متر طول و 14 متر عرض و 5 متر ارتفاع و کنسول 1.5 متری از طرفین 

اجرای محوطه سازی و احداث راه‌های دسترسی شامل عملیات خاکی، زیرسازی، روسازی، اجرای شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی و اجرای تاسیسات زیزبنایی و دیوارهای محصورکننده بندری، 

تامین تجهیزات و احداث تاسیسات پشتیبانی در پسکرانه شامل مخزن ذخیره سوخت، جایگاه سوخت‌رسانی، مخازن زمینی  و هوایی ذخیره آب، شبکه و تاسیسات آبرسانی، شبکه و تاسیسات جمع و دفع فاضلاب، شبکه و تاسیسات اطفاء حریق، تاسیسات برق‌رسانی به ساختمان‌ها و روشنایی محوطه‌ها و اسکله‌ها.

 • شروع پیمان بهمن ماه 1394
 • مدت پیمان: 36 ماه 
 • کارفرما: سازمان شیلات ایران
 • مشاور: مهندسین مشاور جهاد تحقیقات آب و انرژی

-------------------------------------------------------------